ICA Supermarket

ICA Supermarket

Med 430 ICA Supermarket i Sverige har vi att göra på butiksreklam. Som Sveriges största inhouse-företag hjälper vi ICA Supermarket med all marknadsföring och kommunikation ut till kund och i butik. Jobbar mycket med kundspecifika erbjudanden.