ICA Maxi

PORTFOLIO - ICA Maxi

Det finns 81 stycken ICA MAXI-butiker i Sverige. Jag har jobbat med butikskoncept, kampanjer, barnklubben MICA och MIXI, kundspecifika utskick samt det gemensamma uttrycket för MAXI, för att hålla ihop kommunikationen i alla 81 butiker.